Wczytuję dane...
Elektroodpady

Art. 37.

 1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
  2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
  3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia. w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Gołdap

Stacja Przeładunkowa wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów
19-500 Kośmidry 50
tel. (87) 737-90-53
Punkt czynny:
*   poniedziałki, środy, piątki w godz.  9.00 - 17.00
*  wtorki i czwartki  w godz. 7.00 - 15.00

Zbieraniem surowców wtórnych na gminy Gołdap na podstawie zezwoleń wydanych przez Starostę Gołdapskiego zajmują się następujące podmioty:

 1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-Mazury” Sp. z o.o., Siedliska 77, 19-300 Ełk
 2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIDA” Mizera s.j., ul. Okrzei 12, 19-500 Gołdap
 3. Firma Handlowo-Usługowa „ELF” Tomasz Sala, ul. M. Konopnickiej 1, 19-500 Gołdap
 4. „JANEX” Zbigniew Jankowski, Kośmidry 48, 19-500 Gołdap
 5. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap
 6. SORTZŁOM Władysława Jabłońska, ul. Pagórkowa 4, 19-500 Gołdap